... nedávné realizace

                                                  

Výškové práce

Na počátku byly skalní stěny, lezení, výšky jako výzva... aby postupně záliba přerostla v podnikání.
Jako mnoho jiných firem v oboru, i my jsme začínali nátěry ocelových konstrukcí a střech, v zimě potom hlavně na horách shazováním sněhu a ledu.
Velmi rychle jsme rozšířili svoji činnost o údržbu opláštění výškových budov - počínaje tmelením a nátěry fasád, opravami spár a konče například zateplováním nebo statickým zajišťováním nestabilních panelů.

Zvláštní kapitolou naší činnosti jsou potom velmi specifické demoliční práce ve výškách, především demolice cihlových a ocelových komínů.

Tyto specializované výškové práce provádíme od roku 1997.
Za tuto poměrně dlouhou dobu jsme měli spoustu příležitostí vyzkoušet velké množství pracovních postupů, technologií i materiálů. Díky tomu vám můžeme nabídnout taková řešení, která budou přesně splňovat vaše požadavky.


pro průmysl
 • opravy, reprofilace a ochranné nátěry betonových konstrukcí
 • kompletní ochrana ocelových konstrukcí proti korozi - mechanické čištění, pískování, nátěry
 • montážní a demoliční práce
 • čištění sil a produktovodů
 • demolice komínů


  pro bydlení

  panelové domy
 • realizace opatření k likvidaci plísní a řas na fasádách
 • nátěry fasád včetně zpracování grafického návrhu
 • ochrana mezipanelových spár tmelem nebo silikonovými páskami
 • opravy a rekonstrukce obvodového pláště - reprofilace poškozených panelů
 • statické zajištěnní nestabilních panelů
 • kompletní rekonstrukce balkonů
 • opravy a výměny meziokenních výplní
 • opravy lamelových zateplovacích systémů
 • zateplování budov
 • opravy světlíků, strojoven výtahů a šachet

  fasády rodinných domů, domů v historické zástavbě
 • tlakové mytí střech a fasád, opravy, realizace nátěru včetně zpracování grafického návrhu
 • zateplování
  eternitové a plechové střechy
 • tlakové mytí, výměny poškozených šablon, opravy, realizace nátěru  další služby
 • shazování sněhu a odstraňování ledu ze střech
 • kácení a prořez stromů
 • údržbu a opravy klempířských prvků
 • montáž zábran proti usedání a vletu ptactva
 • instalace např. reklamních nápisů nebo panelů a jejich pravidelnou údržbu
 • mytí oken a prosklených ploch  Práce jsou prováděny vyškolenými pracovníky pomocí horolezecké techniky, závěsných lávek, lešení nebo zvedacích plošin.