home

Komíny ...

... demolice, opravy, denní i noční letecké značení, ochranné i reklamní nátěry, zastřešování, instalace antén ...
Demolice dvouhlavňového komína v Chocni. Výška 2 x 24 m.

Demolice 35 m vysokého ocelového komína na špalkárně Třineckých železáren ve Vítkovicích
Likvidace suti, rozpálení komína na vsázkyschopný šrot, terénní úpravy.Částečná demolice 46 m vysokého cihlového komína v Kolíně
Změna FL na 60ft AGL.Demolice 31 m vysokého ocelového komína staré hlubinné pece v Třineckých železárnách
Práce mírně komplikoval stav ocelového pláště, který se ukázal být na hranici životnosti. Komín byl snesen a rozpálen na vsázkyschopný šrot a vyzdívka zlikvidována, vše podle zadání investora.Demolice 28m vysokého cihlového komína včetně části přilehlého přístřešku. Areál Třineckých železáren.... prostě dobře.Demolice 42m vysokého komína v areálu La Lorraine v Kladně.... rychle, bez komplikacíDemolice 46m vysokého komína na letišti 21. základny taktického letectva v Čáslavi.

vzhledem k leteckému provozu byl ze strany investora striktní požadavek na dokončení demolice do pěti dnů od zhasnutí světel nočního výstražného značení - čtvrtý den bylo hotovo


Demolice prefabrikovaného komína ve Vrbně pod Pradědem.


Částečná demolice komína v Opavě. Původní výška 35m.


Nátěr nosné konstrukce komínů výtopny v Jičíně

Demolice železobetonového komína klimatizace v Saint-Gobain Litomyšl

Částečná demolice železobetonového komína v České Třebové

Demolice dvou ocelových komínů ve Vítkovicích

Demolice prefabrikovaného komína v podniku Vodňanská drůbež

Částečná demolice trojice komínů Crystalex Nový Bor


Demolice dvojice hvozdových komínů v areálu bývalých sladoven Chrudim
komíny hvozdů byly odstrojeny, tj. byly demontovány horní ocelové deflektory, rozřezány ocelové podlahy s ventilátory a vnitřní ocelová potrubí;
v souladu se zadáním byly oba komíny odbourány z původních 11m na 2mMontáž revizního žebříku na hlavu 40m vysokého komína firmy DEZA Valašské Meziříčí
montáž nerezového revizního žebříku (cca 85 kg) na hlavu komína


Demolice komínu výtopny, Rokytnice

Demolice cihlového komína v bývalé výtopně v Rokytnici v Orlických horách
komín byl v souladu se zadáním snížen z původních 30m na 10m, zbytek demolice dokončil bagrDemolice ocelových komínů v Třineckých železárnách

... oba komíny v Třineckých železárnách byly demolovány specifickým a na míru vymyšleným technologickým postupem.
Tento postup zohledňoval vysoké nároky na bezpečnost prací v rizikovém prostředí a na nemožnost odstávky okolních provozů. Díky tomuto postupu proběhly obě demolice bez sebemenších problémů. Nezanedbatelným bonusem pak byly i významné finanční úspory. Naše technologie se ukázala tak dobrou, že je celkem bez skrupulí kopírována konkurencí ...


komín 64m

komín 54mDenní letecké značení 70m komína v areálu Čepro a.s. Cerekvice nad Bystřicí, výroba a montáž nerezového krytu, odstranění vstupních kouřovodůDemontáž litinového věnce a odstranění ocelového ochozu před odstřelem komína v areálu cementárny Holcin

Bourání 54m komína bývalé cihelny ve Starém MístěBourání komína v objektu ATS Jičín