Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

Kuníček - vysílač s rozhlednou


Protikorozní ochrana ocelové
konstrukce střechy vodárny.


Unikom Uhl. Janovice před .... ...a po očištění a nátěru.


Nátěr ocelové konstrukce zásobníku. Stožár mobilního operátora v Arnolticích.


Věž Lázek, Orlické hory. Věž Kopanina, Jičínsko.