Instalace ochranných prvků proti nevybíravému ptactvu


Poměrně netypická instalace sítí - svislé rozdělení světlíku, výška 22 m, šířka 4 m

Praha, ul. Růžová

Instalace sítí k ochraně proti zevlování holubů. Přítrž veškeré nekalé činnosti opeřenců učinilo až zasíťování celé střechy

Praha, ul. Květinková

Instalace sítí a hrotů do 32 lodžií bytového domu

ul. Mandysova, Hradec Králové

Instalace sítí k ochraně proti vletu holubů

Hradec Králové, ul. V lipkách
Instalace hrotů proti hnízdění jiřiček

Bikers Crown, Chlumec n. C.
Instalace sítí k ochraně proti vletu holubů

Hradec Králové, tř. E. Beneše