Nabídka služeb a prací

panelové domy
opravy a rekonstrukce obvodového pláště - certifikovaný systém pro opravy železobetonových konstrukcí a antikorozní ochranu armatury; opravy světlíků, strojoven výtahů a šachet; mytí oken a prosklených ploch; opravy balkonů; opravy a výměny meziokenních výplní; ochrana mezipanelových spár tmelem nebo silikonovými páskami; nátěry fasád včetně zpracování grafického návrhu; opravy lamelových zateplovacích systémů; zateplování budov fasády rodinných domů, domů v historické zástavbě
tlakové mytí, opravy, realizace nátěru včetně zpracování grafického návrhu; zateplování systémem Multi Therm; ocelové konstrukce
kompletní ochrana proti korozi - mechanické čištění, pískování, nátěry; eternitové a plechové střechy
tlakové mytí, výměny poškozených šablon, opravy, realizace nátěru;

Dále provádíme
bourání komínů; údržbu a opravy sil a produktovodů; údržbu a opravy klempířských prvků; montáž zábran proti usedání a vletu ptactva; kácení a prořez stromů; instalace např. reklamních nápisů nebo panelů a jejich pravidelnou údržbu; Práce jsou prováděny vyškolenými pracovníky pomocí horolezecké techniky, závěsných lávek, lešení nebo zvedacích plošin.